A Konzorcium

A Duna több millió ember számára biztosít ivóvizet nap mint nap. Ennek a vízkincsnek a védelme kiemelten fontos, nemzetstratégiai érdek, amely különböző szakterületek összefogását igényli.

A projektet lebonyolító konzorcium tagjai: a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, mint Konzorciumvezető, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Fővárosi Vízművek Zrt., a Miskolci Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont fő feladata a kutatás, alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a szárazföldi és vízi életközösségek összetételének, szerkezetének, dinamikájának és működésének vizsgálatával, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos kutatásokkal. 2016-tól az MTA Nemzeti Víztudományi Programjának intézményi koordinátora, így központi szerepet játszik a víztudományok jövőbeni összefogásában és katalizálásában. A jelen projektben elsősorban a Vízi Ökológiai Intézet vesz részt, amely hat évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Duna és mellékfolyóinak, az élőlényközösségek és környezetük, valamint a közöttük levő kölcsönhatások kutatása terén.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) múltja a 18. századig vezethető vissza elődintézményei révén. Többszöri struktúra és névváltoztatást követve jelenlegi nevén és szerkezetével 2000. január 1-től működik. A Műegyetem jelenleg 8 karral rendelkezik, amelyek szinte a teljes műszaki palettát lefedik. Maga az Építőmérnöki Kar az egyetem alapításától (1871) jelen van az oktatásban. Az Építőmérnöki Kar 9 tanszéke közül kettő érintett a jelen pályázatban: a Vízgazdálkodási és Vízépítési, illetve a Vízi Közmű És Környezetmérnöki Tanszék. A Kar célja, hogy minél magasabb színvonalon oktasson BSc és MSc szinten hazai és külföldi hallgatókat, illetve diplomával rendelkező szakembereket szakirányú továbbképzés keretében. A Kar segíti a hazai és külföldi kiválóságokat TDK dolgozatuk elkészítésében, a doktoranduszokat PhD fokozatuk megszerzésében.

A közel másfél évszázados múltra visszatekintő Fővárosi Vízművek méretét és magas színvonalú technológiai fejlettségét tekintve Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységet világszínvonalú technológiák segítik. Ivóvízhálózatunk több mint 5.300 kilométer hosszan hálózza be a várost és agglomerációját. Az ivóvíztermelő-és ellátó rendszer ma már teljesen automatizált. Budapest ivóvízellátása teljes egészében arra a 760 parti szűrésű horizontális,cső- és csápos kútra épül, melyet a Társaság üzemeltet. A kutak naponta közel 1 millió köbméter ivóvíz kitermelését teszi lehetővé. A vállalat akkreditációval rendelkező laboratóriumában évente több mint 10.000 minta szerves és szervetlen kémiai, mikrobiológiai, mikroszkóposbiológiai és toxikológiai vizsgálatát.

A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete a hazai hidrogeológiai kutatás és felsőfokú oktatás legelismertebb tudományos műhelye. Természeti Erőforrásgazdálkodás Kiválósági Központja olyan interdiszciplináris kompetenciákat kapcsol össze, amelyek komplex vízgazdálkodási projektek kivitelezésében elengedhetetlen. A Környezetgazdálkodási Intézet és a Kiválósági Központ nemzetközi beágyazottságát jelzi öt jelenleg futó nyertes Horizon2020 projektünk amelyből kettőben koordinátori feladatot lát el és három közvetlenül felszínalatti vízkészletek kutatásához kapcsolódik. Hazai pályázataik közül meghatározó a lezárt KÚTFŐ és a jelenleg futó INNOVÍZ K+F kiválósági pályázatunk, amelyek a kutatói készségek fejlesztésében és a fiatal kutatók helyben tartásában rendkívül fontos szerepet játszanak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt álló, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Megalakulása, 1927 óta a közegészségügyi elsődleges hazai letéteményese. Az Intézmény Közegészségügyi Igazgatóságának feladatai a környezet-egészségügyi tevékenységek teljes spektrumát lefedik, a környezeti elemek mintavételétől, laboratóriumi és helyszíni vizsgálatán át a kimutatott komponensek és szennyezők egészséghatásának értékeléséig. Ivó- és felszíni víz vizsgálatát kémiai, mikrobiológiai, ökotoxikológiai és radioaktív paraméterek széles körére akkreditáltan végzi. Az ivóvízszennyezők egészséghatásának vizsgálata az NNK  kiemelt munkaterületei közé tartozik, ezzel kapcsolatos kutatások jelenleg is folynak.